Astrologos

Horoskop prognostyczny

Przygotuj się na to, co przyszłość wniesie Ci do życia. Horoskop prognostyczny pozwala na wybiegnięcie w przyszłość i poznanie najważniejszych możliwych scenariuszy, jakie mogą zaistnieć w naszym życiu.

W świadomości społecznej astrologia kojarzona jest fatalistycznie, co wynika bezpośrednio z jej uwarunkowań historycznych. Astrologia nie jest jednak deterministyczna. Umiejscawia się ona w  świadomości zbiorowej społeczeństwa i przemawia do nas takim językiem i takim zestawem pojęć, jaki jest nam w danym czasie najbliższy. Czyli inaczej mówiąc – jeśli czujemy w sobie sprawczość i zdolność do przełamywania swych uwarunkowań, swych wdruków mentalnych – takim też językiem będzie przemawiał do nas horoskop.
Astrologia pozwala dość precyzyjnie rozpoznać czas, kiedy dane zdarzenie zaistnieje. Prognoza pozwala przygotować się, zabezpieczyć, często zminimalizować straty. Jest ona informacją, kiedy jest właściwy moment do podjęcia określonych decyzji tak, by nasze działania nie natrafiały na opór otoczenia.

Horoskop prognostyczny powinno się wykonywać w odniesieniu do horoskopu urodzeniowego, więc niezbędna jest również tu znajomość godziny urodzenia, najlepiej z dokładnością do 15 minut. Niezbędne są również dzień i miejsce urodzenia.

Co zyskasz dzięki horoskopowi prognostycznemu?