Astrologos

Dowiedz się co mówi Twoja Dusza

Nasza dusza nie mówi głośno, często szepcze, a my w natłoku życia często nie słyszymy jej głosu... Astrologia pomaga spojrzeć w ten ukryty wymiar istnienia, którego poznanie pozwala lepiej nam żyć. Pomogę Ci w tym.

To najczęściej wybierany typ horoskopu ze względu na jego wszechstronność.
Na wstępie przedstawiam profil osobowości, najważniejsze rysy charakteru, dominujące żywioły i jakości. Staram się uchwycić dominantę horoskopu urodzeniowego, która pozwoli mi później przejść do szczegółowej analizy – tzw. obietnicy natalnej – czyli możliwości i prawdopodobieństwa zaistnienia w całym życiu pewnych sytuacji.
W kolejnej części analizy, jeżeli klient nie wyrazi swych preferencji, skupiam się na poszczególnych dziedzinach życia. Oprócz tego analiza horoskopu zawiera prognozę krótkoterminową – na około dwa, trzy lata chyba, że klient zażyczy sobie inny przedział czasu.
Nie udzielam informacji czy porad medycznych.

Do sporządzenia takiego horoskopu niezbędna jest godzina urodzenia (warunek konieczny), dzień, miesiąc, rok i miejsce. 

Co zyskasz zamawiając Mapę Duszy?