Astrologos

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Astrologos.pl

§1. Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy Astrologos.pl, działający pod adresem www.astrologos.pl, jest prowadzony przez Jacek Wróblewski, z siedzibą w Gajówka 61, 59-630 Mirsk, Polska
2. Sklep internetowy Astrologos.pl prowadzi osoba fizyczna: Jacek Wróblewski, na zasadach działalności nierejestrowanej.
3. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez sklep Astrologos.pl oraz prawa i obowiązki klientów.
4. Korzystanie z usług sklepu Astrologos.pl jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
5. Sklep Astrologos.pl oferuje interpretację horoskopów w postaci konsultacji online lub osobistej.
§2. Definicje
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług sklepu Astrologos.pl.
2. Sklep – sklep internetowy Astrologos.pl prowadzony przez Jacek Wróblewski.
3. Produkt – rzeczy oferowane do sprzedaży w sklepie Astrologos.pl – konsultacje astrologiczne.
§3. Zamówienia
1. Zamówienia można składać za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sklepu, wyboru określonej konsultacji astrologicznej, horoskopu na stronie Astrologos.pl lub za pośrednictwem kontaktu mailowego na adres info@astrologos.pl.
2. Składając zamówienie, Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych kontaktowych.
3. Sklep Astrologos.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości potwierdzenia danych Klienta lub w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.
§4. Płatności
1. Sklep Astrologos.pl umożliwia dokonywanie płatności za zamówienia poprzez: a) Przelew bankowy na konto sklepu, b) Płatności online za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych.
2. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na konto sklepu Astrologos.pl.
3. Płatność za produkty w sklepie Astrologos.pl odbywa się przy wykorzystaniu bramki płatności Woocommerce obsługiwaną przez przez operatora Stripe.
§5. Dostawa
1. Sklep Astrologos.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z przyczyn niezależnych od niego, takich jak siła wyższa lub działania zewnętrznych podmiotów.
§6. Reklamacje i zwroty
1. Sklep Astrologos.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z produktów oferowanych w sklepie.
§7. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu Astrologos.pl jest Jacek Wróblewski, z siedzibą w Gajówka 61, 59-630 Mirsk, Polska. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności sklepu.
2. Sklep Astrologos.pl dba o prywatność swoich klientów i gwarantuje, iż wszystkie przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami ochrony prywatności.
§8. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej sklepu Astrologos.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
3. Sklep Astrologos.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian.