Astrologos

Chiron – zraniony uzdrowiciel

Chiron to ciało niebieskie odkryte w 1977, które trudno jednoznacznie zaklasyfikować w nomenklaturze astronomicznej. Jest to hybryda pomiędzy planetoidą a kometą, która krąży pomiędzy orbitami Saturna i Urana. Posiada średnicę pomiędzy 148 a 208 km, a okres obiegu wokół Słońca wynosi około 50 lat. Obiekty takie jak Chiron określa się astronomii mianem Centaurów, a te jak wiadomo w mitologii greckiej były pół koniem, pół człowiekiem.

Najsłynniejszym centaurem był Chiron – najmądrzejszy i najbardziej wykształcony w swym rodzie. Posiadał szczególne umiejętności w sztukach medycznych i był nauczycielem takich herosów jak: Asklepios, Jazon, Herakles czy Achilles. W micie greckim Chiron zostaje przypadkowo zraniony zatrutą strzałą wypuszczoną przez Heraklesa i choć był on nieśmiertelny, to jednak ze względu na ogromne cierpienie jakie doznawał w wyniku obrażeń, zrzekł się swej nieśmiertelności na rzecz Prometeusza, by samemu później umrzeć. Tyle mówi o nim mit i astronomia. Teraz chciałbym przedstawić jego znaczenie w astrologii.

Chiron w astrologii reprezentuje archetyp zranionego uzdrowiciela i wskazuje w horoskopie na obszar, w którym nosimy jakąś znaczącą ranę. Najczęściej jest to zranienie, którego doznaliśmy w dzieciństwie i które pozostawiło trwały ślad w naszej psychice. Położenie Chirona w horoskopie wskazuje na obszar, który wymaga uzdrowienia i transformacji.

Mimo, iż Chiron jest sygnifikatorem zranienia naszej duszy, to jednak posiada on również potencjał jej uzdrowienia. Wskazuje on w naszym horoskopie na naszą zdolność do przezwyciężania trudności i wykorzystania naszej traumy w procesie regeneracji. To taki nasz wewnętrzny, osobisty uzdrowiciel, którego możemy wykorzystać w uleczeniu naszych ran, a jeśli uporamy się ze swoim uzdrowieniem, to da on nam potencjał do pomagania innym.

Chiron zachęca nas do głębokiej transformacji i rozwoju poprzez zaakceptowanie własnych ran i wykorzystanie tych trudnych doświadczeń do wewnętrznej przemiany. Proces ten najczęściej jest bardzo bolesny ale niesie w sobie ogromny potencjał do rozwinięcia głębokiej mądrości i zrozumienia siebie. Pozycja Chirona symbolizuje wewnętrznego mistrza, który może nas poprowadzić w stronę duchowego wzrostu. Wskazując jak mamy się zachowywać, udziela nam wskazówek i podpowiedzi, tak by nasze życie stało się produktywne, twórcze i dawało nam satysfakcję.

Silna pozycja Chirona poprzez jego położenie czy aspekty z innymi ważnymi elementami w horoskopie, może wskazywać na konieczność i potrzebę głębszego rozumienia bolesnych doświadczeń w naszym rozwoju. Osoby takie chcą zrozumieć najgłębszy patern, który rządzi ich życiem, nie zadawalając się powierzchownymi wytłumaczeniami i próbuje zejść do samego jądra rzeczywistości, tak by odkryć istotę swojego zranienia, a przy okazji poznać w jaki sposób funkcjonuje otaczający ją świat. Silny Chiron w horoskopie wskazuje więc na introspekcję i chęć wewnętrznej eksploracji swej psychiki, co prowadzi często do poszukiwań egzystencjalnych czy zajmowania się profesjonalnie pomocą innym, na przykład poprzez bycie terapeutą.

Rana która jątrzy nasze życie z punktu widzenia psychologii głębi, jest źródłem siły i zaczynem naszego zdrowia. Według Mircea Eliade – badacza kultur pierwotnych, szaman zanim nabędzie swoje uzdrawiające moce musi wcześniej być zranionym i doznać głębokiego bólu, tak by następnie przekroczyć swą chorobę i wewnętrznie zrozumieć cały mechanizm chorobotwórczy i drogę do uzdrowienia. Musi to być oparte w pełni na głębokim doświadczeniu wewnętrznym, przeżyciach, a nie na zewnętrznej akademickiej wiedzy, która jest wyłącznie zrozumieniem procesu poprzez intelekt a nie przez duszę. Eliade wskazuje, iż bez swej choroby, zranienia, szaman nie byłby wstanie stać się terapeutą, stać się kimś kto jest zdrowszy od swego otoczenia i być przykładem zdrowia czy to fizycznego czy psychicznego.

Dojście do poziomu bycia lekarzem, uzdrowicielem, wiąże się więc procesem wewnętrznych zmagań z uzdrowieniem siebie, w której terapeuta czerpie swą wiedzę o chorobie swego pacjenta, diagnozuje jego stan, z osobistych, wewnętrznych przeżyć, co daje mu empatyczne zrozumienie jego dolegliwości. Czynił tak mitologiczny Chiron, który leczył niegojącą się ranę Asklepiosa, zaś sam Carl Jung – twórca pojęcia zranionego uzdrowiciela – uważał, iż tylko zraniony terapeuta jest w stanie zrozumieć ból pacjenta i posiada kompetencje do leczenia.

Osoby z silnie zaznaczonym Chironem czują się często inne i wyjątkowe w swym otoczeniu. Jest to jednak źródło ich siły i jeśli tylko świadomie skupią swą energię w tym obszarze, są w stanie zintegrować swoje ciało, umysł i ducha, dzięki czemu mogą osiągnąć harmonię i równowagę w swym życiu.

Polecane artykuły