Astrologos

Astrologia finansowa – pieniądze w horoskopie

Interpretację sytuacji finansowej najlepiej rozpocząć od zlokalizowania w horoskopie znaków zodiaku które są najbardziej związane z materią i potrafią najlepiej się z nią obchodzić, gdyż niektóre z nich są bliżej a inne dalej z nią zaprzyjaźnione. Tak więc nie będzie to niczym odkrywczym, że znaki żywiołu Ziemi takie jak: Byk, Panna i Koziorożec, są zorientowane bardzo mocno na rozwój finansowy. Również znaki wodne takie jak: Rak i Skorpion mają wiele stycznych z potrzebą poszerzania tej sfery życia.

Pieniądze – czyli zasoby energii pozwalające nam żyć i funkcjonować w naszym kręgu kulturowym, są zagadnieniem, które współczesna astrologia precyzyjnie rozwinęła, dzięki czemu jesteśmy w stanie dokładnie wskazać, jak dana jednostka będzie się z nimi obchodziła i jakie będą jej zasoby na przestrzeni życia.

Najlepiej z wymienionych faz zodiakalnych umocowany i skupiony na materii jest znak Byka. Oprócz tego, że przynależy do żywiołu Ziemi, to jeszcze posiada jakość stałą, która w jakimś sensie jest tożsama z żywiołem Ziemi, jego inercją, statycznością i bezwładnością jak i związana z akumulowaniem zasobów. Materia, zmysły, doznania, estetyka, są podstawowymi elementami rzeczywistości Byka, które dają mu spełnienie i najwięcej radości. Zupełnie inaczej do zasobów materialnych podchodzi Panna. W tej fazie zodiaku nadrzędną kwestią staje się zarządzanie, przechowywanie i dysponowanie nimi. Nie ma tu miejsca na byczy hedonizm i rozpasanie. Panna liczy zasoby i z dbałością o każde jedno ziarenko, stara się nimi jak najlepiej gospodarować. W Koziorożcu pieniądze i zasoby materialne są jedynie efektem ubocznym władzy i synonimem statusu społecznego. W opozycji do znaków, które angażują najwięcej swej energii w powiększanie swych zasobów materialnych, są znaki, które kładą atencję na inne sfery życia. Należą do nich przede wszystkim znaki powietrzne i ogniste związane z wymianą informacji i tworzeniem idei. Za taki najbardziej odklejony znak można uznać: ognistego Strzelca, powietrznego Wodnika a także wodne Ryby. Jest to jednak archetypowa typologia i w rzeczywistości jest wiele osób powietrznych i ognistych, które sobie nieźle radzą w świecie materii czy wręcz o nią zabiegają. Diabeł tu tkwi w szczegółach, a konkretniej w obsadzie konkretnych miejsc w horoskopie przez pozostałe planety.

Znakiem Byka, rządzi Wenus, planeta władająca w horoskopie naszymi zasobami w ogólności, są to również nasze talenty i zdolności, jednak najczęściej, to zasoby materialne są tu głównymi elementami i na nie jest kładziony największy akcent. Tak więc Byk jest szczególnie predysponowany do najlepszego zarządzania zasobami materialnymi, zarówno przez swą przynależność do żywiołu Ziemi, jakości stałej ale i władania nim przez Wenus.

Pozycja tej planety w naszym horoskopie, pozwala oszacować podstawowy nurt przepływu energii pieniądza i to jak nią zarządzamy. Czy mamy tendencje do jej akumulowania czy też raczej pieniądze się nas nie trzymają i wydajemy je od razu nie bacząc na nic. Wskazuje też czy mamy naturalną skłonność do ich przyciągania, czy też raczej musimy wkładać wiele wysiłku i każda złotówka przychodzi do nas z dużym mozołem. Dzięki położeniu Wenus możemy również uzyskać informację czy w naszym życiu może pojawić się zadłużenie, kłopoty z wierzycielami, bankructwa, etc.

Kolejną planetą odpowiedzialną za nasze finanse jest Mars władający znakiem Skorpiona. W odróżnieniu jednak od Wenus, Mars związany jest zasobami wspólnymi, czy też pieniędzmi innych ludzi. W skład tych zasobów wchodzą wspólne nieruchomości, konta, kredyty, testamenty, dziedziczenie, etc.

Pluton – władca podziemia i bogactwa jest odpowiedzialny podobnie jak Mars za nasze wspólne zasoby z innymi. Jest to jednak planeta pokoleniowa, która przesuwa się na tle zodiaku bardzo powoli i jej położenie w znaku wskazuje wyłącznie ogólną tendencję. Więcej informacji, odnoszących się do naszej indywidualnej sytuacji o naszych zasobach Pluton nam daje z jego pozycja w domach horoskopu.

Usytuowanie planet i władania ich domami drugim i ósmym horoskopu, daje nam najbardziej szczegółową i indywidualną informację związaną z naszą sytuacją finansową. W większości przypadków domy te będziemy mieli puste, co nie oznacza, że nasze zasoby materialne też takie będą. Wskazuje to raczej, iż nasza główna uwaga będzie skierowana na inne dziedziny życia niż koncentracja na pomnażaniu majątku.

Drugi dom jest związany z naszymi zasobami materialnymi i umysłowymi, które są wyłącznie naszą własnością. Możemy nimi rozporządzać i nikt inny nimi nie dysponuje. Przykładowo: jeżeli szczyt drugiego domu znajduje w obszarze znaku Bliźniąt, to Merkury wskaże nam jak otrzymujemy i wydajemy energię pieniądza. W tym konkretnym przypadku, możemy mieć więcej źródeł przychodu i możemy mieć tendencję do nadmiernych wydatków, choć Merkury i Bliźnięta są mistrzami handlu i posiadają naturalne umiejętności żonglowania swymi zasobami co może powodować, że wiele się dzieje u nas w tej sferze. Duża elastyczność i zdolność do szybkiego reagowania, daje im szerokie pole manewru w metodach zarządzania i źródłach pozyskiwania zasobów finansowych.

Dom ósmy w odróżnieniu od drugiego, wskazuje nam między innymi nasze skłonności do interakcji z zasobami innych ludzi. To sektor, gdzie możemy odszukać informację co do naszych predyspozycji zarządzania i korzystania pieniędzy, które nie są do w pełni naszymi. Mogą to być kredyty, spadki, wspólne konto, nieruchomości, etc.

W interpretacji horoskopu bierze się wszystkie powyższe elementy oczywiście w kontekście pozostałych składników horoskopu. Przewaga żywiołu Ziemi wraz z harmonijnymi aspektami Wenus do Jowisza, a zarazem korzystne usytuowanie Marsa i Plutona w drugim lub ósmym domu w dobrych aspektach do ascendentu lub do władców tych domów, sprawia, że w jakiś magiczny sposób pojawiają się wokół nas tzw. szczęśliwe zbiegi okoliczności albo często spadamy na przysłowiowe cztery łapy.

Jeżeli chcesz sprawdzić, jak wygląda u Ciebie, twoja indywidualna konfiguracja, rozkład, wszystkich składowych horoskopu, o których tu wspomniałem w kontekście twej sytuacji materialnej, zapraszam do siebie na indywidualne konsultacje, na których wskaże Ci Twoje atuty jak i blokady w przepływie energii finansowej.

Polecane artykuły