Astrologos

Rok Drewnianego Smoka

10 lutego w obszarze wpływu cywilizacji Chin nastał Nowy Rok – Rok Drewnianego Smoka. Co dwanaście lat każde z dwunastu zwierząt z chińskiego zodiaku przejmuje władztwo nad kalendarzem, wyznaczając jego energetykę, potencjał i kierunek rozwoju. Początek i koniec chińskiego roku związany jest z cyklem Księżycowym – zaczyna się i kończy nowiem Księżyca.

Każdy rok w chińskim kalendarzu związany jest też z jednym z pięciu żywiołów: Drzewa, Ognia, Ziemi, Metalu i Wody. Żywioły te wzajemnie na siebie oddziaływają i przekształcają się zgodnie z zasadą przeciwieństw Yin Yang. W 2024 roku w cyklu przemian z Wody pojawiło się Drewno. Cykl ten nakładając się z cyklem chińskiego zodiaku przyniósł nam Rok Drewnianego Smoka.

Każdy znak – każde zwierzę zodiaku – przyporządkowane jest też danemu żywiołowi, gdzie Smok jest związany z żywiołem Ziemi. Tak więc 2024 będzie rokiem, w którym żywioł Ziemi będzie wchodził w interakcję z Drewnem. Jak to rozumieć i co z tego wynika dla ludzi, którzy związani są z tym systemem astrologicznym?

Smok jest wyjątkowym elementem chińskiej kultury. To najbardziej szanowany znak zodiaku, który symbolizuje moc, szczęście, dobrobyt i odrodzenie. Widzę pewne analogie pomiędzy jego symboliką a symboliką Słońca w astrologii greckiej. W obu systemach – tak Smok, jak i Słońce – związane są z odwagą, dumą, przywództwem i pewnością siebie. Wśród mieszkańców Chin panuje przekonanie, że osoby urodzone w roku Smoka posiadają szczególne predyspozycje do bycia liderem, przywódcą oraz obdarzone są szczególnym szczęściem i powodzeniem.

Chińczycy bardzo poważnie podchodzą do astrologii i często czekają na poczęcie i narodziny swoich dzieci właśnie w roku Smoka. Ma to potwierdzenie w ilości rodzących się dzieci w tych latach – średnio około 16 procent więcej niż w innych latach.

Szczęśliwego Nowego Roku! 🎉🐉

Polecane artykuły